Provozní řád

 

 1. Dětský koutek (dále jen DK) je v provozu vždy dle aktuálního rozvrhu umístěného na webových stránkách centra Svět Fit Zone (dále jen centrum), a to vždy v době konání lekcí.
 2. DK je koncipován tak, aby do něj rodič mohl umístit své dítě po dobu konání rezervované lekce a době nutné k přípravě na lekci a po ní. Děti mohou být v koutku samy či rodič pověří dozorem osobu určenou centrem k hlídání dětí. Jedná se o hlídání nepravidelné a nahodilé.
 3. Za přítomnosti osoby určené centrem k hlídání je vstup do DK zpoplatněn dle aktuálního ceníku vyvěšeného na webových stránkách centra. Pokud není v DK přítomna osoba na hlídání, je koutek zpřístupněn zdarma. V tomto případě rodič zodpovídá za úklid a vybavení v dětském koutku – tedy uvede koutek do původního stavu jako před svým příchodem.
 4. Za děti v dětském koutku vždy zodpovídají jejich rodiče. Rodič musí být po dobu pobytu dítěte v DK vždy přítomen v prostorách centra.
 5. Rodiče se mohou dohodnout s osobou určenou k hlídání dětí na možnostech přebalení či nakrmení dítěte. V těchto případech rodič předá osobě na hlídání vše potřebné-plínky, ubrousky, jídlo s příborem, popř. láhev. Není možné se domluvit na podávání léků dítěti.
 6. Pitný režim dítěte zajišťuje rodič. Přinese podepsanou lahev. Je možné se domluvit na doplnění lahve kohoutkovou vodou.
 7. Do prostor DK se nesmí vnášet potraviny, nedohodne-li se rodič jinak.
 8. V případě využívání DK zdarma, je rodič zodpovědný za to, že koutek bude po odchodu jeho dítěte v původním stavu – tzn. uklizené a nepoškozené vybavení DK.
 9. Do DK je zakázáno vstupovat ve venkovní obuvi.
 10. Pokud rodič zjistí závadu na vybavení DK, nahlásí to na recepci centra.
 11. Rezervace hlídání mimo rozvrh je možná na telefonním čísle 775 855 325.