Děkujeme!

Moc děkujeme všem, kteří si v sobotu přišli zacvičit a podpořili Honzu a jeho rodinu! Darovali jste krásných 9000 Kč. Částka bude věnována Honzově mamince.

Speciální díky instruktorům i „neinstruktorům“ FitZonu, kteří věnovali svůj volný čas tomu, aby Vás pořádně rozehřáli a nabili Vás tou správnou energií. Děkujeme Hance R., Hance S., Míše, Martinovi a Silvě!

Jsme rádi, že jsme mohli přispět i svou troškou do mlýna a poskytnout prostory našeho centra, aby se akce mohla uskutečnit.

Těšíme se na Vás na lekcích!

Tomáš a Zuzana Hýnovi