Dosažené výsledky

Dosažené výsledky

Statistika vychází z výsledků klientů, kteří naším programem prošli především v Šumperku, ale i Olomouci a v menší míře i po celé ČR. Základním předpokladem u naprosté většiny lidí bylo snížení tukových zásob a zkvalitnění života.

Vždy jsme kombinovali vhodný aerobní pohyb (ten jsme měli díky HEAT Programu pod kontrolou) a silový pohyb, který jsme bohužel mohli nastavit pouze teoreticky (neměli jsme vhodné aktivity v nabídce). Vše jsme samozřejmě spojili do jednoho celku díky vhodné stravě a osobě poradce, který celý proces s klientem prochází a prožívá.

 

Zde máte možnost získat statistický přehled o úspěšnosti programu. Data jsou záměrně zpracována tak, abychom neprozrazovali nic konkrétního o našich stávajících či minulých klientech. Ochrana soukromí je pro nás prioritou.

Průměrný věk klienta: 37,7 let (15 – 67 let)

Průměrná úbytek tuku: 7,7 kg během 3 sledovaných měsíců (1,5 – 14, 9)

Celkové množství tuku, které klienti v programu redukovali – 1955 kg

Celková hmotnost, kterou klienti v programu redukovali – 1422 kg

(rozdíl je způsoben žádoucím nárůstem svalové hmoty a zvýšením zastoupení vody v těle)  

Průměrné hodnoty jsou samozřejmě zajímavé, ale samotný výsledek záleží vždy hlavně na klientovi. Zcela otevřeně napíši, že ne u všech klientů se výsledky dostavily. Nenabízím zázračnou kůru, nestavím vzdušné zámky. Vždy je výsledek závislý na snaze a sebekontrole. Na druhou stranu jsem nadšený z toho, že mnoho mých klientek si splnilo svůj cíl a po skončení programu pokračují spokojeně dál bez mých zásahů. To je největší odměna, jakou mohu jako poradce dostat.