Aby pohyb měl smysl

 

O důležitosti pohybu v rámci redukčního programu jsem psal v předchozím dílu (díl 2.). Klienti se mne velmi často ptají, jestli je při redukci hmotnosti důležitější pohyb, nebo jídlo. Je ten poměr 70 -30%, nebo 30 – 70%? Odpověď je řečnická-„pohyb, jídlo a relaxace mají stejný podíl na redukci hmotnosti, jeden bez druhého a třetího jednoduše dlouhodobě nefunguje.“ Dnes se podíváme na stránku pohybu.

Smysluplný pohyb musí mít svou kvalitu, aby nás dovedl k cíli. Jedná se o jednoduchý princip FIT (frekvence, intenzita a čas). Jelikož se v tomto článku zaobírám redukcí tuku, zaměřím se na tuto oblast (u sportovního, intenzivního tréninku by to samozřejmě bylo jinak). Jednotlivé prvky pro názornost proberu samostatně.

Frekvence pohybu

Nebo-li, skládání tréninku do smysluplné řady, je základem úspěchu. Ideální frekvence je 3,5x týdně (obden). Z praktického hlediska radím lidem najít si týdenní režim tak, aby cíleně cvičili 3x týdně pod dozorem odborníka, trenéra, a jednou týdně pracovali doma. Při této frekvenci pohybu lze s jistotou zaručit velmi rychlý efekt na tělo (při dodržení optimalizovaného jídelníčku a dalších 2 prvků z principu FIT). Co se stane, pokud je frekvence vyšší či menší?

Při nízké frekvenci (1x týdně a méně) tělo nezvyšuje zdatnost organismu a neustále začíná ze stejné úrovně. K tomu se váže i fakt, že si svaly nezvykají na zátěž a po tréninku opakovaně bolí a snižují možnost následujícího pohybu.

Při vysoké frekvenci se zdatnost sice zvyšuje rychleji, ale pouze do určitého bodu, kde dojde k vyčerpání energetických zásob a psychické únavě. Následně tělo nezvyšuje kvalitu, ale spíše ochabuje. Z dlouhodobého hlediska to nemá smysl.

Intenzita pohybu

Přesvědčení „čím víc makám, tím víc pro sebe dělám“ má v sobě zakódováno mnoho lidí a pro spoustu z nich je to také příčina neúspěchu. Tělo potřebuje ideální zátěž pro redukci hmotnosti, stejně jako potřebuje ideální zátěž pro rozvoj rychlosti, nebo síly. Jsou to zcela rozdílné informace, které se k vám dostanou z mnoha stran. Pokud, chcete redukovat podkožní tuk, musíte se pohybovat na hranici anaerobního prahu. Z praktického hlediska tam, kde se nezadýcháte. Zde je konzultace s odborníkem nutná!

Čas, nebo-li délka tréninku

Minimální doba, nutná pro nastartování metabolismu tuků je 30 minut, přes to nejede vlak! Tělo v různé fázi tréninku využívá různé energetické substráty (stejně jako při různé intenzitě cvičení) a pokud mu nedáte dostatečnou dobu, spálíte pouze krevní či jaterní cukr a vaše tuky se budou dál v pohodě schovávat v buňkách. Dejte si pozor, aby délka tréninku vždy přesáhla 30 minut kontinuální aktivity.

V dalším článku se zaměřím na rozdíl mezi silovou a aerobní aktivitou, aby jste věděli, jestli jít do posilovny, nebo do H.E.A.T. Program centra.