Silový x aerobní trénink

                                             

Pokud nedokážete pochopit sami sebe, nemůžete dosáhnout na svůj cíl. Musíte se vykašlat na zažité stereotypy a zaručené rady. Pokud se již člověk odhodlá něco pro svoje tělo začít dělat, vrhá se po hlavě do džungle polopravd a mnohdy nesmyslů. Prvním zásadním problémem je rozhodnutí, jakou pohybovou aktivitu zvolím. Bohužel, většinou je to ta aktivita, která mi je nejblíže, nebo na ni chodí kamarádka. Kdybych měl vzpomenout na všechny „ztracené duše“, které svou enormní snahu o redukci hmotnosti utopili v posilovně na posilovacích strojích a mezi činkami, byl bych u počítače několik dnů, proto prosím nezařaďte se mezi ně.

Jaký je rozdíl v efektu silového a aerobního tréninku

Silový trénink je zaměřený především na rozvoj svalových vláken s primárním využitím cukrů jako energetického substrátu. Aktivita je koncentrována do určitých cílených svalových skupin, a díky tomu dochází k jejich velmi rychlému vyčerpání a „zatuhnutí“ (vytvoření velkého množství metabolitů a porušení rovnováhy). Pokud je trénink intenzivní, dochází k dočasnému omezení hybnosti posilovaných svalů. Primární cílem je tudíž svalová hypertrofie (zvětšení svalových vláken) a vykreslení svalů. Tento efekt je samozřejmě velmi žádoucí, nicméně pokud jsou svaly schovány pod vrstvou tuku, není výsledek příliš viditelný a paradoxem se může stát ještě větší mohutnost postavy. Dovolím si tvrdit, že ten, kdo chce hubnout, nechce ve výsledku vypadat ještě větší. Silový trénink není kontinuální, což je základní předpoklad pro aktivaci tukových zásob a energie je získávána z cukrů!

Aerobní trénink je naopak aktivita v nižší intenzitě zátěže (pod úrovní anaerobního prahu), která je energeticky velmi náročná a není možné tyto energetické požadavky uspokojit spalováním cukrů. Tělo je nuceno aktivovat metabolismus tuků a následné využití mastných kyselin z krve na získání energie. Pokud se pracuje ve správné intenzitě, tělo je schopno pracovat v tomto režimu několik hodin a tudíž spálí spoustu energie. Zároveň by aerobní aktivita měla rozložit zátěž do velkého množství svalů, a tím zabráníme lokálnímu zakyselení svalů. Efektem takovéto aktivity je velmi efektivní redukce podkožního tuku a mnoho dalších pozitivních dopadů na lidské tělo.

 

SILOVÝ TRÉNINK AEROBNÍ TRÉNINK
Spalování cukrů Spalování tuků
Zvětšení svalů Redukce tukových zásob
Zvětšení srdečního svalu (žádný efekt na práci srdce) Zvětšení srdečních komor (efektivní práce srdce, lepší práce srdce v klidu)
Stejná kapacita plic Větší kapacita plic
Vyrýsování svalů Vyrýsování svalů

Ideální dlouhodobý trénink se musí skládat z tréninkových jednotek silových a aerobních. V závislosti na vašem cíli se následně musí upravovat jejich vzájemné poměry. Faktem je, že pokud chcete redukovat podkožní tuk, musí výrazně převažovat aerobní tréninky.

                                                                                                                                                    Mgr. Tomáš Hýna