Dětský koutek

Máte-li doma děti, které byste rádi nechali během konání Vaší lekce pohlídat, máme pro ně v našem dětském koutku připravenou pestrou škálu hraček a pomůcek pro děti různého věku a samozřejmě tety, které se budou dětem rády věnovat. Do koutku může rodič kdykoli nepozorovaně nahlédnout skrze světlíky z chodby nebo přímo z funkčního sálu a mít tak o dítku přehled i během konání lekce.

 

Hlídání si můžete rezervovat na:

https://fitzoneolomouc.inrs.cz/rs/kalendar_vypis. Pokud na Vámi vybranou lekci hlídání v rozvrhu není, můžete se domluvit na recepci nebo telefonicky na čísle 775 855 325 a my se vynasnažíme tetu na hlídání zajistit.

Hlídání si vždy rezervujte předem, kapacita koutku je omezena na 6 dětí. Teta na hlídání je k dispozici vždy 10 minut před a 15 minut po skončení lekce.

 

PROVOZNÍ ŘÁD KOUTKU

 1. Dětský koutek (dále jen DK) je v provozu vždy dle aktuálního rozvrhu umístěného na webových stránkách centra Svět Fit Zone (dále jen centrum), a to vždy v době konání lekcí.
 2. DK je koncipován tak, aby do něj rodič mohl umístit své dítě po dobu konání rezervované lekce a době nutné k přípravě na lekci a po ní. Děti mohou být v koutku samy či rodič pověří dozorem osobu určenou centrem k hlídání dětí. Jedná se o hlídání nepravidelné a nahodilé.
 3. Za přítomnosti osoby určené centrem k hlídání je vstup do DK zpoplatněn dle aktuálního ceníku vyvěšeného na webových stránkách centra. Na tyto hlídací lekce je nutné se předem přihlásit. Pokud není v DK přítomna osoba na hlídání, je koutek zpřístupněn zdarma. V tomto případě rodič zodpovídá za úklid a vybavení v dětském koutku – tedy uvede koutek do původního stavu jako před svým příchodem. Obsluha recepce má právo nepovolit vstup do koutku dětem, které zásadně porušují pravidla pobytu v koutku.
 4. Za děti v dětském koutku vždy zodpovídají jejich rodiče. Rodič musí být po dobu pobytu dítěte v DK vždy přítomen v prostorách centra.
 5. Rodiče se mohou dohodnout s osobou určenou k hlídání dětí na možnostech přebalení či nakrmení dítěte. V těchto případech rodič předá osobě na hlídání vše potřebné-plínky, ubrousky, jídlo s příborem, popř. láhev. Není možné se domluvit na podávání léků dítěti.
 6. Pitný režim dítěte zajišťuje rodič. Přinese podepsanou lahev. Je možné se domluvit na doplnění lahve kohoutkovou vodou.
 7. Do prostor DK se nesmí vnášet potraviny, nedohodne-li se rodič jinak.
 8. V případě využívání DK zdarma, je rodič zodpovědný za to, že koutek bude po odchodu jeho dítěte v původním stavu – tzn. uklizené a nepoškozené vybavení DK.
 9. Do DK je zakázáno vstupovat ve venkovní obuvi.
 10. Pokud rodič zjistí závadu na vybavení DK, nahlásí to na recepci centra.
 11. Rezervace hlídání mimo rozvrh je možná na telefonním čísle 775 855 325.